Na cmentarzu przy ul. Zawiłej w Krakowie stanął Pomnik Dziecka Utraconego. Pod rzeźbą na postumencie jest miejsce na miejsce postawienie zniczy. W Polsce nie funkcjonują obligatoryjne dla szpita...