Zapraszamy na bezpłatne zajęcia dla maluchów na bOblesach. Kreatywnych klocków przywiezionych z Danii Fundacja użycza Domowi Kultury na Klinach. bOblesy wspomagają rozwój psychomotoryczny dziec...