Projekty

Jesteśmy zainteresowane współpracą z osobami, instytucjami i firmami, które chcą wesprzeć rodziców w sytuacjach kryzysowych. Wychodzimy z założenia, że od kondycji rodziców zależy los dzieci i nasz los. Każdy z nas może spotkać się w życiu prywatnym, zawodowym lub publicznym z osobami dotkniętymi traumą. Komfort życia w społeczności zależy również od tego, czy uzyskały one wsparcie, czy metodą domina skutki traumy wędrują dalej. Wsparcie rodziców w kryzysie uważamy za szczególnie istotne, gdyż rodzina jest pierwszą wspólnotą, która wkodowuje w nas zachowania i normy na całe życie.